دی ۷, ۱۳۹۴

چشمان اپل به گردش مالی بازار چین

چشمان اپل به گردش مالی بازار چین به نظر می‌رسد که شرکت اپل برای سیستم پرداخت الکترونیکی خود یا همان اپل پی، بازار جدیدی یافته است […]