آذر ۵, ۱۳۹۴

کاربران همچنان چشم انتظار اینترنت با کیفیت

کاربران همچنان چشم انتظار اینترنت با کیفیت یک سال از شکستن انحصار خدمات نسل سوم همراه کشور می‌گذرد. اواسط شهریور ماه سال گذشته بود که بعد […]