آذر ۲۹, ۱۳۹۴

روبوت‌ها نیمی از مردم ژاپن را بیکار می‌کنند

روبوت‌ها نیمی از مردم ژاپن را بیکار می‌کنند محققان در ژاپن ۶۰۱ نوع شغل مختلف را بررسی کردند و در پایان متوجه شدند ۴۹ درصد مشاغل […]