دی ۱۹, ۱۳۹۴

توئیتر محدودیت ۱۴۰ کاراکتر را می‌شکند

توئیتر محدودیت ۱۴۰ کاراکتر را می‌شکند به زودی توئیت‌هایی در توئیتر نوشته خواهد شد که بیشتر از ۱۴۰ کاراکتر دارند.به گزارش ایتنا از ایسنا، نزدیک به […]
دی ۱۹, ۱۳۹۴

توئیتر؛ فراتر از ۱۴۰ کاراکتر

توئیتر؛ فراتر از ۱۴۰ کاراکتر به زودی توئیت‌هایی در توئیتر نوشته خواهد شد که بیشتر از ۱۴۰ کاراکتر دارند.به گزارش ایتنا از ایسنا، نزدیک به یک […]