دی ۲۱, ۱۳۹۴

سرقت اطلاعات کاربری ۳۲۰ هزار مشتری تایم وارنرز

سرقت اطلاعات کاربری ۳۲۰ هزار مشتری تایم وارنرز شرکت تایم وارنرز به سرقت اطلاعات ۳۲۰ هزار نفر از مشتریان Time Warner Cable (TWC) و از جمله […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۴

رتبه ۱۱۶ ایران در شاخص‌ کاربری ICT

رتبه ۱۱۶ ایران در شاخص‌ کاربری ICT احمد نخجوانی گفت: برای محاسبه شاخص توسعه ICT توسط ITU در جهان که به شاخص IDI معروف است، سه […]