دی ۱۵, ۱۳۹۴

آشنایی با توسعه‌دهندگان مستقل در بازی‌های ویدئویی- کامپیوتری

آشنایی با توسعه‌دهندگان مستقل در بازی‌های ویدئویی- کامپیوتری توسعه‌دهنده‌ها از جایی که مستقل هستند بازی‌هایی را که طراحی می‌کنند جزوه بازی‌های ویدئویی – کامپیوتری مستقل به […]