آذر ۱۶, ۱۳۹۴

وضعیت کیفی شرکت‌های اینترنتی اعلام شد

وضعیت کیفی شرکت‌های اینترنتی اعلام شد مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) با اتکا به نتایج استفاده کاربران ISP‌ها از شبکه سنجش سرعت به معرفی برترین […]