آبان ۲۵, ۱۳۹۴

رتبه ۱۱۶ ایران در شاخص‌ کاربری ICT

رتبه ۱۱۶ ایران در شاخص‌ کاربری ICT احمد نخجوانی گفت: برای محاسبه شاخص توسعه ICT توسط ITU در جهان که به شاخص IDI معروف است، سه […]