شهریور ۲۱, ۱۳۹۴

تشییع ۲شهید گمنام در دارالشهدای تهران

تشییع ۲شهید گمنام در دارالشهدای تهران گروه فضای مجازی / حوزه سایر حوزه ها ۹۴/۰۶/۲۱ – ۱۴:۴۸ شماره: ۱۳۹۴۰۶۲۱۰۰۰۹۸۴ تشییع ۲شهید گمنام در دارالشهدای تهران مراسم […]