آذر ۲۰, ۱۳۹۴

شبکه علمی کشور پس از ۲۱ سال بلاتکلیف است

شبکه علمی کشور پس از ۲۱ سال بلاتکلیف است بیش از ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی قرار بود تا سال ۹۳ به شبکه علمی کشور متصل شود اما […]