آبان ۱۷, ۱۳۹۴

دولت ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بخش آی.تی سرمایه‌گذاری کرده است

دولت ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بخش آی.تی سرمایه‌گذاری کرده است رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: در دولت تدبیر و امید ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان […]