آبان ۲۳, ۱۳۹۴

استاندارد اینترنتی SHA1 مایکروسافت بازنشسته می‌شود

استاندارد اینترنتی SHA1 مایکروسافت بازنشسته می‌شود یکی از هر چهار سایت اینترنتی رمزگذاری شده هنوز هم گواهینامه‌های امنیتی ضعیف را مورد استفاده قرار می‌دهد و مایکروسافت […]