شهریور ۱۶, ۱۳۹۶

حذف آسان برچسب های بدون استفاده در وردپرس

حذف آسان برچسب های بدون استفاده در وردپرس
شهریور ۱, ۱۳۹۶

نکات مهم نوشتن یک پست برای جذب گوگل و کاربر

نکات مهم نوشتن یک پست برای جذب گوگل و کاربر
شهریور ۱, ۱۳۹۶

ذهنیت نادرست در مورد وردپرس

ذهنیت نادرست در مورد وردپرس
مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

جلسه ۲۳: فایل functions.php چیست؟ چطور از آن استفاده کنیم؟

جلسه 23: فایل functions.php چیست؟ چطور از آن استفاده کنیم؟
مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

جلسه ۲۲: مدیریت نویسنده ها و تغییر نویسنده مطلب در وردپرس

جلسه 22: مدیریت نویسنده ها و تغییر نویسنده مطلب در وردپرس
مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

جلسه ۲۱: تغییر نام نویسنده در وردپرس

جلسه 21: تغییر نام نویسنده در وردپرس
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

جلسه ۲۰: انواع نقش کاربری در وردپرس و سطوح دسترسی آنها

جلسه 20: انواع نقش کاربری در وردپرس و سطوح دسترسی آنها
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

جلسه ۱۹: افزودن ادامه مطلب به پست های وردپرس

جلسه 19: افزودن ادامه مطلب به پست های وردپرس
مرداد ۲۰, ۱۳۹۶

جلسه ۱۸: چگونه از رونوشت های وردپرس استفاده کنیم؟

جلسه 18: چگونه از رونوشت های وردپرس استفاده کنیم؟