۲۳ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۲۳: فایل functions.php چیست؟ چطور از آن استفاده کنیم؟

جلسه 23: فایل functions.php چیست؟ چطور از آن استفاده کنیم؟
۲۳ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۲۲: مدیریت نویسنده ها و تغییر نویسنده مطلب در وردپرس

جلسه 22: مدیریت نویسنده ها و تغییر نویسنده مطلب در وردپرس
۲۳ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۲۱: تغییر نام نویسنده در وردپرس

جلسه 21: تغییر نام نویسنده در وردپرس
۲۲ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۲۰: انواع نقش کاربری در وردپرس و سطوح دسترسی آنها

جلسه 20: انواع نقش کاربری در وردپرس و سطوح دسترسی آنها
۲۲ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۹: افزودن ادامه مطلب به پست های وردپرس

جلسه 19: افزودن ادامه مطلب به پست های وردپرس
۲۰ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۸: چگونه از رونوشت های وردپرس استفاده کنیم؟

جلسه 18: چگونه از رونوشت های وردپرس استفاده کنیم؟
۱۴ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۷: خصوصی کردن پست ها در وردپرس

جلسه 17: خصوصی کردن پست ها در وردپرس
۱۴ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۶: ویرایش دسته جمعی نوشته ها در وردپرس

جلسه 16: ویرایش دسته جمعی نوشته ها در وردپرس
۱۴ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۵: زمانبندی پست ها در وردپرس

جلسه 15: زمانبندی پست ها در وردپرس
۱۴ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۴: مدیریت نظرات در وردپرس

جلسه 14: مدیریت نظرات در وردپرس
۸ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۳: افزودن فونت فارسی به قالب وردپرس

جلسه 13: افزودن فونت فارسی به قالب وردپرس
۸ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۲: بهترین پیوند یکتا برای وردپرس

جلسه 12: بهترین پیوند یکتا برای وردپرس
۷ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۱: مدیریت رسانه ها در وردپرس

جلسه 11: مدیریت رسانه ها در وردپرس
۶ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۱۰: مدیریت ابزارک ها در وردپرس

جلسه 10: مدیریت ابزارک ها در وردپرس
۴ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ۹: مدیریت فهرست ها در وردپرس

جلسه 8: آموزش مدیریت برگه ها در وردپرس