۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دانلود Logos Showcase v2.0.4 | افزونه وردپرس

دانلود Logos Showcase v2.0.4 | افزونه وردپرس
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

دانلود Wapppress v3.0.19 – Builds Android Mobile App for Any WP | افزونه وردپرس

دانلود Wapppress v3.0.19 - Builds Android Mobile App for Any WP | افزونه وردپرس
۲۰ آبان ۱۳۹۷

دانلود Sensei v1.12.1 | افزونه فارسی وردپرس

دانلود Sensei v1.12.1 | افزونه فارسی وردپرس
۲۰ آبان ۱۳۹۷

دانلود Wp Support Plus v9.1.1 | افزونه فارسی وردپرس

دانلود Wp Support Plus v8.0.7 | افزونه فارسی وردپرس
۳ مهر ۱۳۹۷

دانلود Require Featured Image v1.4.0 | افزونه فارسی وردپرس

افزونه اجباری کردن تصویر شاخص برای نویسندگان وردپرس
۱۶ اسفند ۱۳۹۵

دانلود Commentator v2.7.0 | افزونه فارسی وردپرس

دانلود Commentator v2.7.0 | افزونه فارسی وردپرس