۲۸ فروردین ۱۳۹۴

معرفی سایت به ۳۰۰ موتورهای جستجو مطرح جهان

همون طور که گفتم برای دوستانی که به نوعی تازه کار هستند و نمیدونند چه جوری سایت خودشون رو به موتور های جستجو معرفی کنند ، []