همین امروز به جمع 2507 کاربر ویژه ما بپیوندید و هزاران منابع سایت را دانلود کنید.


تیر ۲۴, ۱۳۹۶

جلسه ۱: وردپرس چیست ؟

جلسه 1: وردپرس چیست ؟
تیر ۲۵, ۱۳۹۶

جلسه ۲: آموزش نصب وردپرس در Cpanel

جلسه 2: آموزش نصب وردپرس در Cpanel
تیر ۲۵, ۱۳۹۶

جلسه ۳: آموزش نصب وردپرس در DirectAdmin

جلسه 3: آموزش نصب وردپرس در DirectAdmin
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

جلسه ۴: آموزش نصب وردپرس در لوکال هاست توسط xampp

جلسه 4: آموزش نصب وردپرس در لوکال هاست توسط xampp
تیر ۲۷, ۱۳۹۶

جلسه ۵: آموزش نصب قالب وردپرس

جلسه 5: آموزش نصب قالب وردپرس
تیر ۲۷, ۱۳۹۶

جلسه ۶: آموزش نصب افزونه وردپرس

جلسه 6: آموزش نصب افزونه وردپرس
تیر ۲۷, ۱۳۹۶

جلسه ۷: آموزش ارسال مطلب در وردپرس

جلسه 7: آموزش ارسال مطلب در وردپرس
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

جلسه ۸: آموزش مدیریت برگه ها در وردپرس

جلسه 8: آموزش مدیریت برگه ها در وردپرس
مرداد ۴, ۱۳۹۶

جلسه ۹: مدیریت فهرست ها در وردپرس

جلسه 8: آموزش مدیریت برگه ها در وردپرس
مرداد ۶, ۱۳۹۶

جلسه ۱۰: مدیریت ابزارک ها در وردپرس

جلسه 10: مدیریت ابزارک ها در وردپرس
مرداد ۷, ۱۳۹۶

جلسه ۱۱: مدیریت رسانه ها در وردپرس

جلسه 11: مدیریت رسانه ها در وردپرس
مرداد ۸, ۱۳۹۶

جلسه ۱۲: بهترین پیوند یکتا برای وردپرس

جلسه 12: بهترین پیوند یکتا برای وردپرس